Contact

Lloguem! — Ajuntament de Mataró

El projecte Lloguem! és un projecte innovador finançat per fons europeus que té per objectiu incidir en el mercat de lloguer d’habitatge amb la intenció de generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable, per una banda, i que ofereixi als propietaris/ries seguretat en el cobrament i facilitats per a l’adequació o reforma del mateix, per l’altra. També pretén generar un impacte positiu en la creació d’ocupació i en l’eficiència energètica dels habitatges.

El projecte va ser aprovat pel Secretariat de la Urban Innovative Actions (UIA) el 17 de setembre de 2018. Les Urban Innovative Actions (http://www.uia-initiative.eu/) donen suport a aquells projectes de base local que proposin solucions innovadores i, sobretot, inèdites per abordar els problemes urbans.

L’Ajuntament de Mataró va encarregar a l’estudi c43 crear la marca d’aquest nou projecte financiat per UE. Hem seguit una sèrie de processos per arribar al resultat final. Les aplicacions gràfiques que s’han fet han sigut diferents flyers, pòsters, opis, autobús, etc. Encara que també s’han donat totes les directrius artístiques necessàries en qualsevol element de comunicació de la marca.